logo4-doubel

logo tag2

  •   ثبت نام مسابقه ابن هیثم در سایت جایزه مصطفی (ص)
  • ساخت تصاویر سه بعدی با گوشی همراه یا تبلت!
  • مسابقه دانش آموزی ابن هیثم
  • تجلیل یونسکو ازدانشمند اسلامی ابوعلی حسن بن هیثم در سال جهانی نور
  •  طرح ها و آزمایش های پیشنهادی برای مسابقه دانش آموزی ابن هیثم
  • 12 طرح جالب ساختنی مربوط به خطای بینایی
  • از سال 94 ارایه خدمات آموزشی با نام جدید جُستار

نمونه ای از ایده ها و آزمایش های مناسب مسابقه دانش آموزی ابن هیثم

سایت جُستار و همکاری شما

اون روزی که سیب خورد تو سَر نیوتن فکرش متوجه این پرسش شد که: چرا ماه رو سَرِش نمی اُفته؟! و وقتی ارشمیدس در حال حمام بود، فکرش درگیر یک پرسش واقعی بود و ناگهان با فریاد اورکا، اورکا (یافتم، یافتم) از حمّام در آمد ...

در لحظات مهم علمی فقط سه چیز حضور دارند: مشاهده ، فکر و کوشش خستگی ناپذیر و اینگونه بود که با همین سه چیز دنیای امروز ما متحوّل شد و پیشرفت کرد ...

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.

Newton

archimedes

متوسطه اول و دوم - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب متوسطه اول و دوم

دبستان - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب دوره دبستان