logo4-doubel

logo tag2

  • کتاب های جدید درسی فیزیک، شیمی، زیست شناسی و علوم تجربی
  • انتخاب سال 2015 به عنوان سال جهانی نور
  • تجلیل یونسکو ازدانشمند اسلامی ابوعلی حسن بن هیثم در سال جهانی نور
  • از سال 94 ارایه خدمات آموزشی با نام جدید جُستار
  • یادگیری با طعم لذت
  •  فیلم های جدید فیزیک
  • معرفی سایت در صدا و سیما

آزمایش ها و تجربیات جالب نوری – سال 2015 سال جهانی نور

مشاهده و یادگیری پدیده های نوری – سال 2015 سال جهانی نور

سایت جُستار و همکاری شما

اون روزی که سیب خورد تو سَر نیوتن فکرش متوجه این پرسش شد که: چرا ماه رو سَرِش نمی اُفته؟! و وقتی ارشمیدس در حال حمام بود، فکرش درگیر یک پرسش واقعی بود و ناگهان با فریاد اورکا، اورکا (یافتم، یافتم) از حمّام در آمد ...

در لحظات مهم علمی فقط سه چیز حضور دارند: مشاهده ، فکر و کوشش خستگی ناپذیر و اینگونه بود که با همین سه چیز دنیای امروز ما متحوّل شد و پیشرفت کرد ...

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.

Newton

archimedes

متوسطه اول و دوم - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب متوسطه اول و دوم

دبستان - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب دوره دبستان