logo4-doubel2-contest

logo tag2

  • «فن‌آموز» در سومین نمایشگاه ساخت ایران
  • از سال 94 ارایه خدمات آموزشی با نام جدید جُستار
  • یادگیری با طعم لذت
  • محتوای آموزشی برای هوشمندسازی مدارس
  •  فیلم های جدید فیزیک
  • معرفی سایت در صدا و سیما

سایت جُستار و همکاری شما

اون روزی که سیب خورد تو سَر نیوتن فکرش متوجه این پرسش شد که: چرا ماه رو سَرِش نمی اُفته؟! و وقتی ارشمیدس در حال حمام بود، فکرش درگیر یک پرسش واقعی بود و ناگهان با فریاد اورکا، اورکا (یافتم، یافتم) از حمّام در آمد ...

در لحظات مهم علمی فقط سه چیز حضور دارند: مشاهده ، فکر و کوشش خستگی ناپذیر و اینگونه بود که با همین سه چیز دنیای امروز ما متحوّل شد و پیشرفت کرد ...

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.

Newton

archimedes

متوسطه دوم - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب متوسطه دوم

متوسطه اول - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب متوسطه اول

دبستان - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب دوره دبستان